ඔන්න දේව් ආසයි එකතු වෙනවානම් ඒත් බැරිනම් බලෙන් කරන්නත් බැනේ..

19 August, 2013

ලංකාවේ හිතන්න ඕන දෙයක්

වෙන රටවල් වල කොහොම වෙතත් ලංකාවේ නම් හිතන්න ඕන කියල හිතුන ෆොටෝ එකක් මුණු පොතෙන් ලැබුනා...

දන්නා  කියන අය බලන්න කියමුකෝ මේ ගැන....

හැම කෙස් එකක්ම මතු වෙනවා යට යනවා විසදුම් තියනවද නැද්ද මන්දා..